Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Innowacyjne projekty i ekspercka wiedza kadry Naczelnej Organizacji Technicznej dostępne dla studentów i kadry Społecznej Akademii Nauk

Innowacyjne projekty i ekspercka wiedza kadry Naczelnej Organizacji Technicznej dostępne dla studentów i kadry Społecznej Akademii Nauk
Innowacyjne projekty i ekspercka wiedza kadry Naczelnej Organizacji Technicznej dostępne dla studentów i kadry Społecznej Akademii Nauk
Innowacyjne projekty i ekspercka wiedza kadry Naczelnej Organizacji Technicznej dostępne dla studentów i kadry Społecznej Akademii Nauk

Zakład Usług Technicznych Rady Społecznej Naczelnej Organizacji Technicznej, powszechnie ceniona ekspercka firma consultingowa działająca w strukturach Naczelnej Organizacji Technicznej – Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, zrzeszająca liczną grupę doświadczonych rzeczoznawców i specjalistów z różnych dziedzin techniki posiadających uprawnienia państwowe oraz branżowe stowarzyszeń naukowo-technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, współpracująca z absolwentami najbardziej renomowanych uczelni zarówno z kraju, jak i z zagranicy, została kolejnym partnerem Społecznej Akademii Nauk.

Porozumienie o wspólnej aktywności naukowej, badawczej i edukacyjnej, w tym organizacji konferencji, seminariów i szkoleń certyfikacyjnych podpisali w dniu 15 września 2022 roku w Warszawie Roman Duda – Prezes Z.U.T. R.S. Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Mirosław Olszewski – Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN.

Warto nadmienić, że nowy partner Uczelni od wielu lat świadczy różnorodne specjalistyczne usługi techniczne, m.in. w zakresie architektury i urbanistyki, budownictwa, bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska, energetyki, prawa budowlanego i zamówień publicznych, wycen, tłumaczeń, audytów i zarządzania.

Podpisane pozorumienie umożliwi kadrze i studentom Społecznej Akademii Nauk bieżącą współpracę z ekspertami NOT, przygotowanie wspólnych projektów i organizację wydarzeń naukowych, a żacy – zwłaszcza kierunków informatyka, rachunkowość, zarządzanie, geodezja, optometria oraz kierunków technicznych, będą mogli odbywać staże i praktyki pod kierunkiem biegłych, rzeczoznawców i specjalistów zrzeszonych w ramach partnerskiej firmy consultingowej.

Zawarte porozumienie jest kolejnym krokiem Społecznej Akademii Nauk w realizowanej od wielu lat strategii umacniania i poszerzania współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, wyrazem uznawania waloru praktyczności prowadzonych badań naukowych, uwzględniania oczekiwań partnerów co do tworzenia nowych kierunków, specjalności, planów i programów nauczania, a także angażowania na rzecz wspólnego pozyskiwania funduszy na badania, stymulowania innowacyjności i aktywności prospołecznej.


Innowacyjne projekty i ekspercka wiedza kadry Naczelnej Organizacji Technicznej dostępne dla studentów i kadry Społecznej Akademii Nauk

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu, Zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz Informatyki w zarządzaniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!