Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Policjanci garnizonu łódzkiego partnerem Społecznej Akademii Nauk

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi zawarła porozumienie o współpracy z Zarządem Wojewódzkim w Łodzi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Korzystną dla obu stron umowę sygnowali prof. Roman Patora – Rektor SAN oraz podinsp. Krzysztof Balcer – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP.

Wieloletnie zaangażowanie Społecznej Akademii Nauk na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych i systematyczną dbałość o wysoką jakość kształcenia kadr, w tym dla polskiej Policji, a także promowanie zawodu policjanta docenili policyjni związkowcy z garnizonu łódzkiego. Władze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zdecydowały o sformalizowaniu współpracy poprzez zawarcie z Uczelnią porozumienia o współpracy.


Policjanci garnizonu łódzkiego partnerem Społecznej Akademii Nauk

Stosowny dokument został podpisany w dniu 2 września 2022 roku przez prof. Romana Patorę – Rektora Społecznej Akademii Nauk i podinsp. Krzysztofa Balcera – Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi NZSSP, w obecności nadinsp. w st. spocz. Adama Maruszczaka, insp. w st. spocz. Pawła Karolaka oraz Mirosława Olszewskiego – Dyrektora Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Społecznej Akademii Nauk.

Na mocy zawartej umowy policyjne związki zawodowe zostały włączone w proces opiniowania programów edukacyjnych oferowanych przez Społeczną Akademię Nauk, zwłaszcza dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, a Uczelnia zadeklarowała organizacji związkowej wsparcie w prowadzeniu badań, organizacji szkoleń, a także zgłosiła gotowość opracowania programów studiów kierunkowych, w tym podyplomowych, certyfikowanych szkoleń oraz seminariów.

Ważnym elementem współpracy pozostaje gotowość opieki nad studentami odbywającymi staże i praktyki w jednostkach Policji garnizonu łódzkiego ze strony doświadczonych policjantów – członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Władze Uczelni doceniając tę pomoc policyjnych związkowców zdecydowały o opracowaniu programu promocyjnego i stypendialnego dla członków związku zawodowego podwyższających kwalifikacje w Społecznej Akademii Nauk (o szczegółach zainteresowanych informują szerzej właściwe Zarządy Terenowe NSZZP oraz Dział Rekrutacji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi).

Porozumienie zawarte z Zarządem Wojewódzkim NSZZP w Łodzi jest dwudziestym aktem o współpracy Społecznej Akademii Nauk z instytucjami i organizacjami aktywnymi w obszarze bezpieczeństwa państwa (m.in. Komendami Wojewódzkimi Policji w Łodzi i Rzeszowie, wybranymi jednostkami powiatowymi Policji i Państwowej Straży Pożarnej, zakładami karnymi) i jedną z ponad dwustu umów zapewniajacych przychylność dla naszych studentów odbywających staże i praktyki w instytucjach państwowych i jednostkach samorządowych, przedsiębiorstwach, liczących się na rynku małych i średnich firmach, korporacjach zawodowych i kancelariach. Władze Uczelni i kierunku Bezpieczeństwo Narodowe z satysfakcją i zadowoleniem odnotowują, iż pozostaje ono pierwszym porozumieniem zawartym ze związkiem zawodowym.


Policjanci garnizonu łódzkiego partnerem Społecznej Akademii Nauk

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu, Zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz Informatyki w zarządzaniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!