Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)

 • Formularz osobowy

 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym (podpisane z tyłu)

 • Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu

 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej oraz wpisowego

Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia

 • Oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (nie dotyczy absolwentów SAN)

 • Formularz osobowy

 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym (podpisane z tyłu)

 • Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu

 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej oraz wpisowego

Rekrutacja dla cudzoziemców:
 • Atestat wraz z dodatkiem do atestatu - w oryginale przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego polskiego oraz apostyl. W przypadku studiów II stopnia dyplom ukończenia studiów I stopnia.

 • 2 szt. zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5 lewy profil)

 • kserokopia paszportu

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania + tłumaczenie na język polski

 • Dowód wpłaty opłaty wpisowej/rekrutacyjnej

 • Ubezpieczenie (polisa)

 • Dokument dot. znajomości języka polskiego ( w przypadku braku zaświadczenia o znajomości j. polskiego możliwość uzyskania dokumentu w SAN )

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu, Zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz Informatyki w zarządzaniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!